fbpx
Infleuncer Marketing

Pazarlama Endüstrisi Influencer Marketing ile Dönüşüyor

Dijital teknolojilerin, hayatın her alanında inovatif bir dalga yarattığı bilinen bir gerçek. Sosyal hayattan profesyonel hayata; eğitim sektöründen sağlık endüstrisine kadar birçok alan dijital teknolojilerle yeniden şekilleniyor. Bu değişim beraberinde markalar için müşterilere daha özgün ve daha samimi yollardan ulaşma zorunluluğunu da getiriyor. Markaların özgünlük ve samimiyet kaygılarına yanıt veren influencer marketing yaklaşımı da pazarlama sektöründeki değişimin merkezinde yer alıyor.

Pratik olarak influencer marketing stratejisi; pazarlama ve reklam endüstrisinde 60’dan bu yana kullanılan bir yöntem. Fakat dijital dünyanın kendine has fenomenler üretmesiyle birlikte ünlüleri de geleneksel ve dijital ünlü olarak sınıflandırmak mümkün hale geldi. Bu da influencer marketing kavramının pazarlamacıların gözünde farklı bir anlam kazanmasına sebebiyet verdi. Sosyal medya fenomenlerinin içerik üretmedeki özgünlüğünün farkına varan pazarlama uzmanları influencer marketing yaklaşımına yeni bir soluk katarak kullanmaya başladı.

Nedir bu Influencer Marketing dedikleri?

Influencer Marketing stratejisi, kavramsal olarak pazarlama içeriğinde kitleleri etkileyebilecek popülerliğe sahip, tanınan bir ismin kullanılmasını ifade eder. Dijital çağda ise influncer marketing stratejisi daha çok sosyal medya pazarlaması amacıyla; organik paylaşımlarla kendi kitlesini yaratmış olan fenomenlerin kullanımıyla ilişkilendirilir.

Sosyal medya pazarlaması markalar tarafından sıklıkla başvuralar bir kanal olduğundan beri fenomenlere duyulan ilgi de arttı. Reklamlarda geleneksel ünlülerin kullanılmasından esinlenen markalar, sosyal medya pazarlaması ve geleneksel influencer marketing stratejisi ile yeni bir pazarlama formu yaratarak tüketiciye sundu.  Bu bağlamda yeni nesil influencer marketing olarak da adlandırabileceğimiz bu strateji; markalara, daha niş kesimlere daha organik yollarla ulaşma olanağı sağladı. Bu avantajları ile birlikte influencer marketing yaklaşımı pazarlama endüstrisinde, hızlıca ivme kazandı ve yenilikçi pazarlama uzmanları tarafından sıklıkla kullanılan bir yöntem olmayı başardı.

Sarsılmaz Müşteri Güveni Yaratmak için Influencer Marketing

Geleneksel reklam metotlarına olan güven günden güne azalırken pazarlamacılar, tüketici ile daha organik iletişim kurmanın yollarını arıyor. Kendine özgü üsluplarıyla ve yaratıcı imajlarıyla fenomenler; kendi kitleleri tarafından güvenilen ve sevilerek takip edilen kişiler oldukları için pazarlamacıların organik tüketici iletişimi kaygılarına doğrudan yanıt veriyor. Bu bağlamda yenilikçi sosyal medya stratejisi olarak influencer marketing, markalara daha samimi iletişim dili yaratma olanağı sağlıyor.

Bunun yanı sıra influencer marketing; sosyal medya kanallarının yapısında, markaların niş kitlelerin her birine efektif bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Örnek vermek gerekirse sosyal medya üzerinde irili ufaklı her grubun hatırı sayılır sayıda takipçiye sahip fenomeni bulunuyor. Bu fenomenler kendi kitleleriyle sosyal medya kanalları üzerinden sürekli olarak güncel, onların ilgi alanlarına hitap eden içeriklerle etkileşim kuruyor. Bu etkileşim sayesinde fenomen ve takipçi arasında ticari çıkarların ötesinde olan bir bağ oluşuyor. Bu organik bağ ile desteklenen, doğru planlanmış influencer marketing stratejisi sayesinde marka, kısa sürede hedef kitlesiyle güvene dayalı ve nitelikli şekilde iletişim kurabiliyor.

Yeni Nesi Sosyal Medya Pazarlaması: Influencer Marketing

Tüketicinin sosyal medya aktiviteleri esnasında reklamla karşılaşmak istememesi gibi nedenler; influencer marketing kavramını bu sorunsalın üstesinden gelebilecek şekilde yapılandırdı. Reklam olduğuna dair herhangi bir uyarı içermeyen influencer marketing mesajları, fenomen tarafından organik olarak hazırlandığı için tüketici tarafından da doğal bir şekilde karşılanıyor. Bu mesajların bir de tüketicinin ilgi alanına hitap eden unsurlarla desteklenmesi fenomen tarafından hazırlanan içeriğin, normal sponsorlu sosyal medya reklamlarından daha fazla etkileşim almasını dolayısıyla tüketici tarafından daha hızlı sindirilmesini sağlıyor.

Genel olarak geleneksel pazarlama metotlarının hantallığını düşündüğümüzde; influencer marketing stratejisi ile sosyal medya endüstrisinin yeni bir ivme kazanacağı söylenebilir. Markaların bu kanala olan yatırımları arttıkça hem daha organik müşteri etkileşimleri yaratmaları hem de marka farkındalıklarını hiçbir pazarlama aktivitesinde olmayan hızla arttırmaları oldukça muhtemel.

Comments are closed.